2015-01-15 23:03:09

Co to są zyski i straty aktuarialne?

Zyski i straty aktuarialne (ZSA) stanowią składową zmiany stanu rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych odnoszącą się do założeń aktuarialnych przyjmowanych p...

Czytaj dalej
2014-12-10 04:54:21

Podstawowe różnice między MSR 19 a KSR 6

Prezentujemy najistotniejsze różnice pomiędzy standardem międzynarodowym MSR 19 (IAS 19) a standardem KSR 6 w odniesieniu do rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i i...

Czytaj dalej
2014-11-18 00:28:36

Projekt Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy powołało pod koniec 2013 roku o grupę roboczą, której zadaniem było wypracowanie Krajowego Standardu Aktuarialnego dotyczącego wycen rezerw na świad...

Czytaj dalej